GIVERTJENESTE

GIVERTJENESTE

For å bli fastgiver kan du enten fylle ut et skjema i kirken eller klikk her for å åpne registreringsskjemaet.  Skjemaet kan leveres i kirken, på menighetshuset på Våland, eller send skjemaet på mail til st.petri.menighet@stavanger.kommune.no

 

Givertjenesten i St. Petri menighet

I St. Petri menighet har vi givertjeneste med 13 faste givere. I 2015 ble det til sammen gitt ca kr. 50 000,-. Det vil si at de som er med i givertjenesten i snitt gir kr. 300,-i mnd.

I 2015 gikk menigheten med underskudd. For å opprettholde samme aktivitetsnivå som i dag ser Menighetsrådet at det er behov for å øke givertjenesten med kr. 300.000,-.  For å nå dette målet trenger vi 83 nye givere som gir 300,- hver i mnd. 

 

Hva brukes pengene til?

Givertjeneste er en forutsigbar inntekt for menigheten. Det gir menighetsrådet en oversikt over hvor mye inntekter som kommer inn. Bl.a. lønner menigheten 85 % av barne- og ungdomsarbeider stillingen og 25 % av daglig leder stillingen. En forutsigbarhet i forhold til inntekter har betydning for hvordan resten av inntektene disponeres. For eksempel har det betydning i forhold til hvor ofte det samles inn offer til menighetsarbeidet i gudstjenesten.

 

Hvorfor er det viktig å være med i givertjenesten i St. Petri menighet?

Som menighet ønsker vi å være en positiv faktor i barn- og unges hverdag på Våland og Storhaug. Vi har et godt arbeid som vi har grunn til å være stolte av; babysang, dåpsklubber, miniklubb, tirsdagskafe, barnekor, Torsdagsmiddag og Lørdagskafe.

 

Ved å bli med i givertjenesten, støtter du menighetens kontinuerlige barne- og ungdomsarbeid. Til å drive dette arbeidet trengs det mange frivillige medarbeidere, men det er også til stor hjelp med ansatte- og noen av disse må menigheten lønne selv.

  Kommentarer