Om St.Petri menighet

Om St.Petri menighet

Visjon og informasjon om menigheten finnes her! 

St.Petri menighet har to baser. St.Petri kirke, som er den røde murkirken midt i Stavanger sentrum, og St.Petri menighetshus, som ligger på Våland, like ved Våland skole.

Menigheten har to fokus, både å være lokalmenighet for de som geografisk tilhører menigheten på Våland og Storhaug, og samtidig være en åpen sentrumsmenighet for alle som bor i eller besøker byen.

Foruten bryllup, dåp og begravelser har menigheten gudstjenester søndag formiddag og torsdag kveld, og et omfattende barne- og ungdomsarbeid fra Våland menighetshus, en rekke tiltak sammen med Kirkens Bymisjon og Kirkens Dialogsenter, samt et spennende konsert- og kulturtilbud.

Menighetens visjon er å være: "Engasjert og inkluderende. En kirke for alle!"

I 2015/2016 bygger menigheten nytt menighetshus på Våland. Dåpsklubbene arrangeres i denne perioden på Arkeologisk museum på Våland, og barnekorene øver på Vålandshaugen barnehage. 

  Kommentarer