Dåp i Domkirken og St.Petri menighet

Dåp i Domkirken og St.Petri menighet

Dåp i Domkirken og St.Petri menighet

Velkommen til dåp i Domkirken og St.Petri menighet

Dere som bor i Domkirken og St.Petri menighet inviteres til dåp i kirkene våre. Men også andre med tilhørighet til Domkirken eller St.Petri kan be om å få feire dåp hos oss. Det er stort sett dåp i gudstjenestene to ganger hver måned.

De fleste som døpes er 2-8 måneder gamle, men flere ganger i året døpes eldre barn, kommende konfirmanter eller voksne. Dåp skal i hovedsak foregå i gudstjenesten. Men det er også mulig å ha en enkel dåpsseremoni i kirken like før gudstjenesten, eller en vanlig ettermiddag i kirken eller på menighetshuset.  

Forut for dåpen skal det avholdes en dåpssamtale med presten i menigheten man bor i.

Ved spørsmål eller bestilling av dåp kontaktes Kirkens Servicetorg på 51840400 eller post.stavanger@kirken.no

Deretter kontaktes sokneprest i Domkirken og St. Petri menighet for avtale om dåpssamtale.


De som bor i andre menigheter kontakter kirkekontoret på hjemstedet for dåpssamtale der.  

Det er også mulighet for dåpspåmelding på nett

  Kommentarer