Kirkens historie

Kirkens historie

Her er informasjon om St.Petri kirkes historie.

I 1868 ble det utgitt en reisebrosjyre for Stavanger. Der omtales kirken slik: ”St.Petri nye kirke hvis taarn sees langt ude i fjorden, har faaet en præktig beliggenhed, ”bygget på Klippen” som den er. Vi er en smule stolt af den, og det maa vi have lov til; thi det er vel ikke formeget sagt, at den er en af de vakreste kirkebygninger, der er reist her i landet i vor tid. Den blev bygget i aarene 1863-66. Grundstenen blev lagt 2den juni 1864 og kirken indviedes høitideligt af Christiansands stifts biskop den 3die august 1866.”

 Kirken er tegnet av arkitekt C.F. von der Lippe(1833-1901). Den er en treskipet basilika i romansk stil, bygget av upusset murstein, med sokkel av tilhogd gråstein. Taket er dekket av skotsk skifer.

Stavanger kommunestyre vedtok i møte desember 2003 å gi kirken etterlengtet vedlikehold.

I saksdokumentet for kommunestyret er det vist til at kirken spiller en rolle for det stavangerske bylandskapet: ”Med sitt karakteristiske tårn i profil mot himmelen, og med sin store takrygg, er Petrikirken et viktig identitetsskapende element for de østre delene av Stavanger sentrum, som fondmotiv både i Bergelandsgata, og ikke minst i det fltote urbane rommet som Pedersgata og Nytorget sammen utgjør.”

Kristus-statuen som er plassert i kor-buen, bak alteret, åpner armene mot alle som trer innenfor dørene i kirken vår. Det er en gipsavstøpning av en statue laget av den danske billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Originalen står i Domkirken i København.

De tre kirkeklokkene fra Stavanger Støberi bærer disse innskriftene:

Kom til Herrens Helligdom!
Ordet lyde, Sangen tone,
Bønnen stige varm og from
Op fra Jord til Himlens Trone!

Om gravens Ro jeg bringer Bud I Jesu Navn!
Fra Verdens Strid søg Fred hos Gud
I Jesu Favn!

Dyrekjøbte Menighed!
Vei din Tid, arbeid og bed!
Dage rinde,Tider svinde,
Lad om Evighed dig minde!

  Kommentarer