SØNDAG I SENTRUM

SØNDAG I SENTRUM

Søndag i sentrum er en semesterkatalog som formidler sentrumskirkenes kulturtilbud.

Les Søndag i Sentrum her

 

Søndag i sentrum er en semesterkatalog som formidler sentrumskirkenes kulturtilbud. Katalogen gis ut 3 ganger i året. Før påske, før skolestart og før julens høytid.

 

Les Søndag i sentrum her
Søndag i sentrum er en semesterkatalog som formidler sentrumkirkenes kulturtilbud. Fra 2016 er katalogen produsert 3 ganger i året. Før påske, før skolestart og før julens høytid.

Søndag i sentrum har også stoff om kulturaktiviteter i andre kirker, kirkesamfunn og organisasjoner i nærheten av sentrum, hvis dette passer inn i katalogens konsept og tidslinje.

  Kommentarer