DIAKONISENTERET STAVANGER

DIAKONISENTERET STAVANGER

DIAKONISENTERET STAVANGER

Domkirken og St. Petri er en av fem menigheter som eier menighetenes alderssenter.

Domkirken og St. Petri menighet er medeier i Diakonisenteret Stavanger, som er det nye navnet på Menighetenes alderssenter. Organisasjonen driver Tasta sykehjem, som med sine 145 plasser er Stavangers største, og i tillegg 70 seniorboliger. Senteret eies av Domkirken og St. Petri, Kampen, St. Johannes, Tasta og Tjensvoll menigheter. 

Diakonisenteret Stavanger står i en lang og stolt historie som skriver seg tilbake til 1864. Da ble det opprettet en pleiestiftelse for småbarn. Senere ble det pleiestiftelse for eldre og så mer moderne sykehjemsdrift, først i Bjergsted og så på Tasta fra 1976. Det begynte med engasjerte mennesker som så uløste behov i samfunnet. De fikk menigheter i byen med på laget, og i dag kan vi se tilbake på over 150 års diakonalt arbeid på viktige områder.

Diakonisenteret Stavanger kjennetegnes i dag ved at det er et trygt og trivelig sted å bo, både på sykehjemmet og i seniorboligene. Sykehjemmet er stolte over en stab på over 50 engasjerte frivillige som sammen med dyktige ansatte er med på å skape meningsfullt innhold i dagene for beboerne i tillegg til god pleie, behandling og omsorg.

Et annet særpreg ved virksomheten er egen prestetjeneste. Her er det bygget opp god kompetanse innen åndelig- og eksistensiell omsorg. Dette en kompetanse som på ulike måter deles med andre, både i kirken og helsevesenet.

Når organisasjonen endrer navn til Diakonisenteret Stavanger, er det uttrykk for ønsket om at den diakonale profilen også i framtiden skal prege arbeidet. I sykehjemmets verdidokument er det beskrevet slik: «Vi er en diakonal virksomhet, båret fram av et engasjement for mennesker og samfunn. Det inspirerer oss til å se vår tids utfordringer og bidra til å løse dem i samarbeid med andre.» Det innebærer både å videreutvikle eksisterende arbeid og være åpne for hva som er morgendagens utfordringer.

Klikk her for mer informasjon om hvordan du søker plass i en av aldersboligene.

 

  Kommentarer