SAMMENSLÅING AV ST. PETRI OG DOMKIRKEN MENIGHETER FRA 1.JANUAR 2018

SAMMENSLÅING AV ST. PETRI OG DOMKIRKEN MENIGHETER FRA 1.JANUAR 2018

Info om sammenslåing av St. Petri og Domkirken menigheter

Fra 1. januar 2018 er Domkirken og St. Petri en menighet

"Kirken må hele tiden spørre seg hvordan den skal være organisert for å best mulig være tilstede og være relevant for mennesker i den tiden vi lever i, mener sokneprest Øivind Holtedahl i Domkirken menighet. Han har vært sentral i sammenslåingsprosessen, og forklarer ønsket om å gå sammen slik:

Byen og samfunnet er i stadig endring, noe som utløser behov for utvikling og endring også av kirken. Det har i flere tiår vært snakket om sammenslåing av Domkirken og St. Petri sokn, og det det siste året har de to menighetene tatt initiativ og arbeidet med å gjøre virkelighet av dette. Vi har fått et stadig tettere samarbeid innenfor feltene kultur, diakoni, trosopplæring og gudstjenesteliv, skriver Holtedahl i Søndag i sentrum-katalogen."

Les resten av artikkelen her: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/aktuelt/domkirken-og-st.petri-menighet-gar-sammen/

 

18.juni stemte menighetsmøtene både i Domkirken og St. Petri for en sammenslåiing av de to menighetene.

Begge menighetsmøtene var enstemmige.

Vedtaket som ble vedtatt:

1.Menighetsmøtet i St. Petri menighet slutter seg til menighetsrådets anbefaling om å slå sammen Domkirken og St. Petri menigheter til én, ny menighet med virkning fra 1. januar 2018.
2.Menighetsmøtet anbefaler at det nye menighetsrådet skal bestå av til sammen 10 valgte medlemmer og seks varamedlemmer.
3.Menighetsmøtet i St. Petri menighet slutter seg til menighetsrådets anbefaling om at navnet på det nye soknet blir «Domkirken og St. Petri sokn»
 

 

  Kommentarer