PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTER 2017


Protkoll fra menighetsrådsmøter i 2017:

Her ligger protkoll fra menighetsrådsmøter i 2017:

MR Protokoll 24.jan 2017

MR Protokoll 21.feb 2017

MR Protokoll 21.mars 2017

MR Protokoll 23.mai 2017

MR Protokoll 13.juni 2017

 

dersom du er interessert i eldre protokoller ta kontakt med daglig leder.

  Kommentarer