Kandidater til kirkevalget 2019

Kandidater til kirkevalget 2019

Kandidater til kirkevalget 2019

Oversikt over kandidater menighetsrådet for kirkevalget 2019.

Navn Fødselsår
Ove Jølbo 1957
Julie Bråtveit Bhan 1983
Benno Driesse 1964
Sølvi Halvorsen 1966
John Egil Bull Skadeberg 1951
Marie Rein Bore 1942
Sven Gustafsson 1968
Unn Rosenberg 1951
Stig Ellingsen 1952
Gunn Hogstad Bakken 1958
Victor Aarre 1967
Wenche Terese Søiland 1950
John Hollen 1944
Frode Daniel Søiland 1970
Mitra Motamedian 1980
  Kommentarer