Prinsessen og sjamanen flyttes fra St. Petri

Prinsessen og sjamanen flyttes fra St. Petri

Prinsessen og sjamanen flyttes fra St. Petri

Arrangementet 20.05. flyttes til Clarion Hotell.

Arrangementet "The Princess and the Shaman" flyttes fra St. Petri kirke til Clarion Hotell.

Her følger pressemeldingen fra biskop Anne Lise Ådnøy:

Stavanger biskop sendte i dag brev til Domkirken og St. Petri menighetsråd med pålegg om å oppheve vedtak 27/19 om utleie av St. Petri kirke til arrangement 20. mai 2019, til samtale mellom Prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek.

I tjenesteordningen for biskopen heter det at:
Biskopen fører tilsyn med bruk av kirkene og avgjør klager på bruk og utlån av kirkene etter nærmere regler fastsatt av Kirkemøtet.

Ut fra sitt tilsyn med bruk av kirkene, gir Stavanger biskop menigheten pålegg om å oppheve utleievedtaket.

- Det er de siste dagene kommet frem nye opplysninger i media om Shaman Durek og hans virksomhet. Stavanger biskop legger til grunn at arrangementet derfor ikke kan finne sted i et kirkerom, står det i brevet.

For evt. ytterligere kommentar fra biskop Anne Lise Ådnøy,
ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Tove Marie Sortland, 97185652 / ts693@kirken.no

  Kommentarer