Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget

Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget

Tid og sted for kirkevalget 2019

Søndag 8.september:
Kl.15-20: Kommunens administrasjonsbygg Olav Kyrres gate 23.

Mandag 9.september:
Kl.10-21 på Våland skole
Kl.10-21 Kommunens administrasjonsbygg Olav Kyrres gate 23.

Kandidater til Bispedømmerådsvalget finner du her.

 

Ove Jølbo

Stilling: Konserndirektør Lyse 
Fødselsår: 1957
4010 STAVANGER

Relevant erfaring: 
-    Leder St. Petri menighetsråd
-    Leder Domkirken og St. Petri menighetsråd
-    Styremedlem Diakonisenteret Stavanger, inkl Tasta sykehjem
-    Styreleder Stavanger KFUK - KFUM, Ynglingen
-    Div styreverv i Lyse-eide selskaper

Satsningsområder:
-    Barne- og ungdomsarbeidet
-    Diakoniarbeidet, inklusiv arbeidet i sykehjemmene menigheten       er engasjert i.
-    Styrke Domkirken Musikk AS, med særlig vekt på korarbeidet
-    Varierte gudstjenestetilbud
 

Jule Bråtveit Bhan

Stilling: Sykepleier 
Fødselsår: 1983
4010 STAVANGER

Relevant erfaring:
Har vært i styret i KRIK under studietiden (2003-2008). Har barn.

Satsningsområder:
-    Barn og familiearbeid
-    Miljø og klima
 

Benno Driesse

Stilling: Bioingeniør
Fødselsår: 1964
4015 STAVANGER

Relevant erfaring: 
Domkirken og St. Petri menighetsråd.


Satsningsområder:
-
Likestilling og mangfold i kirken
-Gudstjenester

Sølvi Halvorsen

Stilling: Leder regnskap, Equinor
Fødselsår: 1966
4008 Stavanger

Relevant erfaring: 
Domkirken og St. Petri menighetsråd.
Styremedlem i Domkirkens pikekor
Styremedlem i Vestre Platå beboerforening
Styremedlem i Domkirkens barnehage


Satsningsområder:
Jeg er opptatt av at Domkirken og St. Petri menighet fremstår som en åpen, inkluderende og raus menighet. Som menighet skal vi være spesielt opptatt av de svakeste blant oss.

John Egil Bull Skadberg

Stilling: Lege 
Fødselsår: 1951
4009 STAVANGER

Relevant erfaring:
-    Legevirksomhet.
-    Diverse tillitsverv i jobben som lege.
-    Offentlig verv som meddommer i Fylkesnemnda for barnevern         og sosiale saker.
-    Meddommer i Tingretten og Gulating lagmannsrett.
-    Styreverv.

Satsningsområder: 
-    En åpen kirke for alle.
 

Marie Rein Bore

Stilling: Pensjonert journalist 
Fødselsår: 1942
4012 STAVANGER

 

Relevant erfaring:
-    Journalist i Vårt Land til 1983, deretter Stavanger Aftenblad
-    Lektor i videregående skole, Ski og Nordstrand 1970-1977
-    Menighetsråd erfaring fra Nordstrand menighet og Domkirken         og St. Petri menighet.
-    Styremedlem i Kirkens Nødhjelp i to perioder.
-    To perioder i kringkastingsrådet

Satsningsområder:
-    Hvordan menigheten kan få flere frivillige og bruke deres                 ressurser på en god måte 
-    Hvordan følge opp de som blir døpt i menigheten, gjennom et         godt barne- og ungdomsarbeid 
-    Hvordan Dom og St.Petri kan fortsette å være en romslig og           åpen menighet med mange ulike aktiviteter
 

Sven Gustafsson

Stilling: Rådgiver, Kompetansesenter rus vest Stavanger, ved Rogaland A-senter 
Fødselsår: 1968
4008 Stavanger

Relevant erfaring:
-    Har jobbet mye med mennesker (flyktninger, marginaliserte             ungdommer og innenfor attføring med både unge og gamle).
-    Jobbet i den svenske sjømannskirken (1995-1997)
-    Formann i Stavanger Domkirkes guttekor.

Satsingsområde:
-    En folkekirke som er raus, inkluderende, tolerant og preget av         nestekjærlighet.
-    Ungdomsarbeidet.
-    Korvirksomheten.

Unn Rosenberg

Stilling: Pensjonist
Fødselsår: 1951
4077 HUNDVÅG

Relevant erfaring:
-    Personalsjef i Stavanger kirkelige fellesråd i 21 år, 
-    Styremedlem i Bymisjonens styre for Bymisjonssenteret i 13 år -    Andre styreverv.

Satsingsområde:
-    Kultur og diakoni.

Stig Ellingsen

Stilling: Pensjonert HR rådgiver 
Fødselsår: 1952
4010 STAVANGER

Relevant erfaring:
-    Domkirken menighetsråd 2007-2018
-    Domkirken og St. Petri menighetsråd 2018-2019
-    Styreleder Kirkens Bymisjon 1996-2004
-    Styreleder Ynglingen KFUK - KFUM 1984-1987
-    Stavanger Kirkelige fellesråd 2011 – dd
-    Konsulent innen organisasjon og ledelse.


Satsningsområder:
-    Institusjonsdiakonien
-    Reformprosessen Kirken i Stavanger 2020
-    Domkirken sykehjem

Gunn Hogstad Bakken

Stilling: Sekretær
Fødselsår: 1958
4010 STAVANGER

Relevant erfaring: 
-    Speiderleder

Satsningsområder: 
-      Sang og musikk.


Victor Aarre


Stilling: Rådgiver geofysikk. 
Fødselsår: 1967
4007 STAVANGER

Relevant erfaring:
-    Byggekomite, nytt menighetshus for St. Petri
-    Vaisenhusgaten 60, eier-representant for St. Petri menighet
-    St. Petri menighetsråd
-    Domkirken og St. Petri menighetsråd, varamedlem
-    Representant for St. Petri menighet i Stavanger Kirkelige                 Fellesråd.
-    Domkirkeutvalget

Satsningsområder:
-    Diakoni.
-    Barne- og ungdomsarbeid.
-    Åpen Folkekirke.
-    Lavterskel bredde-tilbud for alle i menigheten.

Wenche Terese Søiland

Stilling: pensjonert miljøarbeider      Fødselsår: 1950                                     
4023 STAVANGER

Relevant erfaring:
-    Aktiv i KFUK/KFUM
-    Y’s Men Ynglingen

Satsningsområder:
-    Barn og ungdom
-    Diakoni
-    Varierende mangfold i gudstjenesteformene
-    Lavterskel kirke

John Hollen

Stilling: Forfatter, dramatiker, kulturskribent
Fødselsår: 1944
4048 HAFRSFJORD

Relevant erfaring:
-    Skrevet manus (TV/Filmer) med stoff fra kirkelig miljø for NRK.
-    Dokumentaren "Den historiske Jesus".
-    Skrevet Kirkespill med Henning Sommero
-    Arbeidet med gudstjenestelig opplegg i Nordstrand menighet.

Satsningsområder:
-    Høymessen - mer musikk, mer nyansering.
-    Mer bruk av kirken gjennom uken.
-    Bevisstgjøring av kirkens egenart. Kirken skal ikke tenke   
      "marked". Kirken skal utvikle sin egenart, sin rolle i verden - og 
      være "noe helt annet". Trivialiserin av kirken er å risikere å 
      spille "rulett" med vår egenart. Synliggjøring av hva kirken er, 
      og hva Jesu evangelium betyr i vårt samfunn, er noe helt
      annet. 

Frode Daniel Søiland

Stilling: Frivillig arbeidsleder, Kirkens Bymisjon / Student Helsefagarbeider
Fødselsår: 1970
4012 STAVANGER

 

Relevant erfaring:
-    Frivillig medarbeider i Domkirken fra 2017.
-    Frivillig medarbeider, Gatemagasinet Asfalt Kirkens Bymisjon.
-    Pleiemedarbeider Stokka sykehjem
-    Bussansvarlig, Stokka sykehjem – Gudstjeneste i Domkirken           for beboerene.

Satsningsområder:
-    Menighetslivet – inkluderende fellesskap på tvers av                         samfunnslag og sosial status.
-    Diakoni – en utstrakt hånd til trengende, i tråd med kristne               verdier.
-    Liturgi – Domkirkens tradisjoner må opprettholdes,                           gjennomføring av høymesser med respekt og verdighet.
-    Økumenikk – Samarbeid på tvers av oppfatninger, respekt for         alles meninger. Liberale så vel som konservative.
-    Kultur og fritidstilbud – Konserter og tilbud som                                 Torsdagsmiddagen er viktige for kirkens mangfoldighet.

Mitra Motamedian

Stilling: Husmor
Fødselsår: 1980
4024 STAVANGER

Relevant erfaring:
-    Master i psykologi
-    Frivillig arbeid i Domkirken og St. Petri menighet

Satsningsområder:
-    Barn og ungdom
-    Eldre
-    Rusmisbrukere

 

  Kommentarer