Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget

Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget

Ove Jølbo

Stilling: Konserndirektør organisasjon Lyse 
Fødselsår: 1957
4010 STAVANGER

Relevant erfaring: 
-    Leder St. Petri menighetsråd
-    Leder Domkirken og St. Petri menighetsråd
-    Styreleder Diakonisenteret Stavanger, inkl Tasta sykehjem
-    Styreleder Stavanger KFUK - KFUM, Ynglingen
-    Div styreverv i Lyse-eide selskaper

Satsningsområder:
-    Barne- og ungdomsarbeidet
-    Diakoniarbeidet, inklusiv arbeidet i sykehjemmene menigheten       er engasjert i.
-    Styrke Domkirken Musikk AS, med særlig vekt på korarbeidet
-    Varierte gudstjenestetilbud
 

Jule Bråtveit Bhan

Stilling: Sykepleier 
Fødselsår: 1983
4010 STAVANGER

Relevant erfaring:
Har vært i styret i KRIK under studietiden (2003-2008). Har barn.

Satsningsområder:
-    Barn og familiearbeid
-    Miljø og klima
 

Benno Driesse

Stilling: Bioingeniør
Fødselsår: 1964
4015 STAVANGER

Relevant erfaring: 
Domkirken og St. Petri menighetsråd.


Satsningsområder:
-
Likestilling og mangfold i kirken
-Gudstjenester

Sølvi Halvorsen
Fødselsår: 1966
4008 Stavanger

 

John Egil Bull Skadeberg

Stilling: Lege 
Fødselsår: 1951
4009 STAVANGER

Relevant erfaring:
-    Legevirksomhet.
-    Diverse tillitsverv i jobben som lege.
-    Offentlig verv som meddommer i Fylkesnemnda for barnevern         og sosiale saker.
-    Meddommer i Tingretten og Gulating lagmannsrett.
-    Styreverv.

Satsningsområder: 
-    En åpen kirke for alle.
 

Sven Gustafsson

Stilling: Rådgiver, Kompetansesenter rus vest Stavanger, ved Rogaland A-senter 
Fødselsår: 1968
4008 Stavanger

Relevant erfaring:
-    Har jobbet mye med mennesker (flyktninger, marginaliserte             ungdommer og innenfor attføring med både unge og gamle).
-    Jobbet i den svenske sjømannskirken (1995-1997)
-    Formann i Stavanger Domkirkes guttekor.

Satsingsområde:
-    En folkekirke som er raus, inkluderende, tolerant og preget av         nestekjærlighet.
-    Ungdomsarbeidet.
-    Korvirksomheten.
 

Unn Rosenberg

Stilling: Pensjonist
Fødselsår: 1951
4077 HUNDVÅG

Relevant erfaring:
-    Personalsjef i Stavanger kirkelige fellesråd i 21 år, 
-    Styremedlem i Bymisjonens styre for Bymisjonssenteret i 13 år -    Andre styreverv.

Satsingsområde:
-    Kultur og diakoni.

Stig Ellingsen
 

Stilling: Pensjonert HR rådgiver 
Fødselsår: 1952
4010 STAVANGER

Relevant erfaring:
-    Domkirken menighetsråd 2007-2018
-    Domkirken og St. Petri menighetsråd 2018-2019
-    Styreleder Kirkens Bymisjon 1996-2004
-    Styreleder Ynglingen KFUK - KFUM 1984-1987
-    Stavanger Kirkelige fellesråd 2011 – dd
-    Konsulent innen organisasjon og ledelse.


Satsningsområder:
-    Institusjonsdiakonien
-    Reformprosessen Kirken i Stavanger 2020
-    Domkirken sykehjem
 

Gunn Hogstad Bakken

Stilling: Sekretær
Fødselsår: 1958
4010 STAVANGER

Relevant erfaring: 
-    Speiderleder

Satsningsområder: 
-      Sang og musikk.
 

Victor Aarre


Stilling: Rådgiver geofysikk. 
Fødselsår: 1967
4007 STAVANGER

Relevant erfaring:
-    Byggekomite, nytt menighetshus for St. Petri
-    Vaisenhusgaten 60, eier-representant for St. Petri menighet
-    St. Petri menighetsråd
-    Domkirken og St. Petri menighetsråd, varamedlem
-    Representant for St. Petri menighet i Stavanger Kirkelige                 Fellesråd.
-    Domkirkeutvalget

Satsningsområder:
-    Diakoni.
-    Barne- og ungdomsarbeid.
-    Åpen Folkekirke.
-    Lavterskel bredde-tilbud for alle i menigheten.

Wenche Terese Søiland

Stilling: pensjonert miljøarbeider      Fødselsår: 1950                                     
4023 STAVANGER

 

Relevant erfaring:
-    Aktiv i KFUK/KFUM
-    Y’s Men Ynglingen

Satsningsområder:
-    Barn og ungdom
-    Diakoni
-    Varierende mangfold i gudstjenesteformene
-    Lavterskel kirke
 

John Hollen
Fødselsår: 1944
4048 HAFRSFJORD
 
Marie Rein Bore

Stilling: Pensjonert journalist 
Fødselsår: 1942
4012 STAVANGER

 


Relevant erfaring:
-    Journalist i Vårt Land til 1983, deretter Stavanger Aftenblad
-    Lektor i videregående skole, Ski og Nordstrand 1970-1977
-    Menighetsråd erfaring fra Nordstrand menighet og Domkirken         og St. Petri menighet.
-    Styremedlem i Kirkens Nødhjelp i to perioder.
-    To perioder i kringkastingsrådet

Satsningsområder:
-    Hvordan menigheten kan få flere frivillige og bruke deres                 ressurser på en god måte 
-    Hvordan følge opp de som blir døpt i menigheten, gjennom et         godt barne- og ungdomsarbeid 
-    Hvordan Dom og St.Petri kan fortsette å være en romslig og           åpen menighet med mange ulike aktiviteter
 

Frode Daniel Søiland

Stilling: Frivillig arbeidsleder, Kirkens Bymisjon / Student Helsefagarbeider
Fødselsår: 1970
4012 STAVANGER

 

Relevant erfaring:
-    Frivillig medarbeider i Domkirken fra 2017.
-    Frivillig medarbeider, Gatemagasinet Asfalt Kirkens Bymisjon.
-    Pleiemedarbeider Stokka sykehjem
-    Bussansvarlig, Stokka sykehjem – Gudstjeneste i Domkirken           for beboerene.

Satsningsområder:
-    Menighetslivet – inkluderende fellesskap på tvers av                         samfunnslag og sosial status.
-    Diakoni – en utstrakt hånd til trengende, i tråd med kristne               verdier.
-    Liturgi – Domkirkens tradisjoner må opprettholdes,                           gjennomføring av høymesser med respekt og verdighet.
-    Økumenikk – Samarbeid på tvers av oppfatninger, respekt for         alles meninger. Liberale så vel som konservative.
-    Kultur og fritidstilbud – Konserter og tilbud som                                 Torsdagsmiddagen er viktige for kirkens mangfoldighet.

Mitra Motamedian
Fødselsår: 1980
4024 STAVANGER
 

 

  Kommentarer