Musikkhøymesse -Palestrina: Missa Salve Regina


St. Petri kirke 31. oktober kl 11.00.

 

Medvirkende: Stavanger domkor og Stavanger katedralsangere

Den italienske komponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina skrev musikk i den katolske polyfonitradisjonen og var den fremste komponisten innenfor den «gamle stilen» (stile antico), som er kjennetegnet av en konservativ tolking av reglene for flerstemmige satser. Palestrina skrev nesten bare kirkemusikk, og stilen hans kjennetegnes av en enestående kontroll over både harmoni og stemmeføring. Missa Salve Regina er skrevet for femstemt kor.

Tilbake