Menighetens årsmøte


Omvisning i Domkirken og årsmøtet i St. Petri kirke tirsdag 24. mai fra kl 18.00

Årsmeldingen for 2021 kan leses her.

Program:

18.00     Velkommen til Domkirken: Omvisning og orientering om restaureringen (ferdig senest 18.45)

(Oppmøte ved brakkene)

19.00     Årsmøtesaker i St. Petri kirke

               - Godkjenning av innkalling og saksliste

               - Valg av to protokollunderskrivere

               - Godkjenne årsberetning og regnskap for 2021

               - Bestemme antall valgte medlemmer i menighetsrådet ved valget i 2023

               - Orientering om Stavanger 2025 – Domkirken og byen 900 år

               - Status Stiftelsen Bispehagen

(Vi forventer å avslutte 20.00)

 

Tilbake

Del