Kontaktinformasjon


Domkirken og St. Petri menighet

Telefon: 51 84 04 00
Epost: domogpetri.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Rektor Steens gate 7, 4010 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
 

Daglig leder

Kamilla Eikeland Bergstrøm

51 84 04 00

41 55 12 76

Send e-post

Kapellan

Sølvi Irene Vinnes

51 84 04 00

93 85 24 23

Send e-post

Vikarprest

Kari Kvangarsnes Miller

51 84 04 00

93 40 16 43

Send e-post

Barne og familiearbeider/menighetspedagog

Solveig Bokn Skjeggestad

51 84 04 00

47 60 40 70

Send e-post

Diakon

Siri Jorunn Johannessen

51 84 04 00

45 86 76 96

Send e-post

Diakon

Solveig Braut Tjelle

51 84 04 00

91 15 10 70

Send e-post

Dirigent for korskolen

Tuva Ystad Gederø

51 84 04 00

48 02 28 60

Send e-post

Dirigent for pikekoret

Jorunn Lovise Husan

51 84 04 00

90 18 88 49

Send e-post

Domkantor

Arnfinn Tobiassen

51 84 04 00

41 52 88 10

Send e-post

Domorganist med ansvar for kor

Markus Tähti Dunseth

51 84 04 00

97 71 55 97

Send e-post

Kirketjener

Artur Alves Correia Pinto

51 84 04 00

45 06 91 18

Send e-post

Kirketjener / Vaktmester

Marius Søvik

51 84 04 00

48 51 08 06

Send e-post

Kommunikasjons- og administrasjonsarbeider

Sølve Tafjord

51 84 04 00

41 21 38 98

Send e-post

Kulturkonsulent

Einar Furuly

51 84 04 00

99 43 09 50

Send e-post

Menighetspedagog

Karen Smith-Gahrsen

51 84 04 00

45 22 65 99

Send e-post

Musikkprodusent

Morten Askildsen

51 84 04 00

41 00 73 43

Send e-post

Prosjektleder jubileum 2025

Inger Vagle

51 84 04 00

92 20 60 53

Send e-post

Sokneprest

Øivind Holtedahl

51 84 04 00

97 60 44 87

Send e-post