Vår menighet


Domkirken og St. Petri menighet har en visjon om mer himmel på jord.

Vi er en liten menighet som løser store oppgaver for byen. Vi har et omfattende og mangfoldig arbeid i sentrum rettet mot ulike aldersgrupper, behov og livsfaser.