Mulighetenes og velsignelsenes tid?


Hilsen fra sokneprest Øivind Holtedahl.

 

Nå stenger Domkirken for 3 år. Det blir rart og et stort savn. Søndag 3.mai hadde vi planlagt stor gudstjeneste i Domkirken for å markere stengingen og flyttingen til St. Petri, men på grunn av den ekstraordinære situasjonen med korona blir lite som planlagt denne våren. Når ting starter opp igjen vil gudstjenester og arrangementer fra Domkirken være flyttet til St. Petri kirke, slik at tilbudet blir like godt som før men i en annen kirke. Mange vil savne Domkirken og vi gleder oss allerede til Domkirken står ferdig om 3 år, skinnende og nyoppusset og klar til 900-års jubileet i 2025.
 

St. Petri kirke er annerledes enn Domkirken, samtidig er dette også en flott kirke som mange er glade i. Flyttingen til St. Petri kan gi oss noen muligheter som Domkirken ikke har. I St. Petri kirke er det en lang tradisjon for diakonalt arbeid og samarbeid med Kirkens bymisjon flere dager i uka. Denne gode tradisjonen kan alt det vi gjør inspireres og preges av.
 

Diakoni er kirkens omsorgs- og fellesskapsarbeid. Gjennom diakonien blir Guds kjærlighet og velsignelse konkret i våre liv, ikke bare som ord men også som konkret handling. Flyttingen til St. Petri er en gylden mulighet til å la det diakonale arbeidet enda mer gjennomsyre alt det vi har av gudstjenester og arrangementer. Dermed kan tiden Domkirken er stengt bli en mulighetenes og velsignelsenes tid for Domkirken og St. Petri menighet.

Denne hilsenen ble opprinnelig skrevet til Søndag i sentrum-katalogen i vinter, men har nå blitt lett endret i lys av vårens ekstraordinære situasjon.

Tilbake