Hør flott musikk i pinsen


Her kan du høre tre koraler spilt av domkantor Ivan Sarajishvili for pinsen.

 

 


Melodien av koralen er baser på gammel katolsk gregoriansk Hymne: Veni Creator Spiritus fra ca.1000 tallet. Melodien blir presentert først i øverste topp stemmen, deretter ettter en lang tone i pedalen (såkalt Orgelpunkt) blir hele melodien presentert i en separat egen stemme (Cantus Firmus) i basstemmen i pedalen.

 

 

 


Melodien av koralen er baser på gammel katolsk gregoriansk Hymne: Veni Creator Spiritus fra ca.1000 tallet. Melodien blir presentert først i øverste topp stemmen, deretter ettter en lang tone i pedalen (såkalt Orgelpunkt) blir hele melodien presentert i en separat egen stemme (Cantus Firmus) i basstemmen i pedalen.
Basert på gammel katolsk hymne som også ble gjendyktet av M. Luther og finnes i Norsk Salmebok på nr.224: Kom, hellige Ånd, Herre Gud.

 

 

 


 

 

Denne koralen er en av de lengste orgelverkene av Bach og den lengste meditative koralfantasi han har skrevet. Verket bygger også på en gammel katolsk Gregoriansk Hellig Ånds hymne: Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium omdiktet til Tysk av M. Luther. På slutten av verket plutselig endrer verket karakter fra dypt meditative og introverte til mer ekstatisk og utadvent festlig avslutning, på denne måten markerer Bach en avsluttende Halleluja i koralteksten. Basert på gammel katolsk hymne som også ble gjendyktet av M. Luther og finnes i Norsk Salmebok på nr.224: Kom, hellige Ånd, Herre Gud.

 

 

 

Tilbake