Informasjon vedrørende koronavirus


Koronaviruset påvirker i disse dager hele samfunnet, både lokalt, nasjonalt og i resten av verden. 
Menighetene og gravplassvirksomheten i Stavanger følger de råd og anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune og Stavanger biskop.

 


Gudstjenester, begravelser, vielser, arrangementer og andre samlinger blir fortløpende vurdert i tråd med retningslinjer gitt av myndighetene. Vi følger smittevernveilederen for Den norske kirke, den kan du lese her. Informasjon om avlysninger mm. vil komme på vår nettside og Facebookside.

Dåp og vielser vil vi i størst mulig grad forsøke å gjennomføre og vil kontakte de involverte direkte.

Tilbake