Informasjon vedrørende koronavirus


OPPDATERT 31.12.20.

På grunn av de nye retningslinjene for smittevern vil det være endringer i programmet fremover. Noe blir avlyst, og noe blir gjennomført med begrenset antall deltakere. For gudstjenester gjelder nå maks 20 deltakere. Følg med her på nettsiden og på kalenderen vår for oppdatert informasjon.

 


I regjeringens tolkning av fastmonterte seter, er ikke kirkebenker eller stoler som hektes fast i hverandre fastmonterte seter. Kapasiteten på gudstjenester reduseres derfor til 20 deltakere.

Gudstjenester, begravelser, vielser, arrangementer og andre samlinger blir fortløpende vurdert i tråd med retningslinjer gitt av myndighetene. Vi følger smittevernveilederen for Den norske kirke, den kan du lese her. Informasjon om avlysninger mm. vil komme på vår nettside og Facebookside.

Dåp og vielser vil vi i størst mulig grad forsøke å gjennomføre og vil kontakte de involverte direkte.

Tilbake