Konfirmasjoner i mai er utsatt til oktober


Domkirken og St. Petri menighet har utsatt årets konfirmasjoner.

 

Stavanger biskop, Anne Lise Ådnøy, har anbefalt menighetene å vurdere om vårens konfirmasjonsgudstjenester bør utsettes til høsten. Vi ser at det fremover er risiko for lokale variasjoner i smittetrykk og restriksjoner. Det har ført til at  konfirmasjonene i Stavanger i vesentlig grad flyttes til høsten. Det kan bli enkelte unntak.
Nye datoer for konfirmasjonsgudstjenester i Domkirken og St. Petri menighet er 2. og 3. oktober.

Tilbake