5: Barnebibel


Utdeling av barnebibel til femåringene.

«Skapt i Guds bilde» ; tirsdag 17.noveber inviterer vi alle femåringene våre til samling på menighetshuset kl.17-18. Vi skal leke, synge, høre noe spennende og spise kveldsmat sammen.

Lørdag 21.nov.kl.12.00 får alle femåringene utdelt sin egen barnebibel på barnegudstjeneste i St.Petri kirke.

Tilbake

Del