5: Barnebibel


Utdeling av barnebibel til femåringene.

 

Utdeling av barnebibel på menighetshuset. Samling påfølgende tirsdag.

Tilbake