3: 3-årstreff


Velkommen til høsttakkefest!

 

Treåringer inviteres til treårstreff en tirsdag ettermiddag i forkant av høsttakkefesten i oktober.

 Høsttakkefest er en lørdag formiddag, og er en barnegudstjeneste.
Treåringene får være med å bære inn frukt/grønnsaker i inngangsprosesjon, og får også treffe barna i Knøttekoret og Korskolen.

Tilbake