3: 3-årstreff


Velkommen til fest!

 

3-åringene inviteres til barnegudstjeneste der de kan få bære inn frukt og grønt.

Det blir og en samling for 3-åringene i etterkant av gudstjenesten.

Tilbake