1m


En kube på 1m x 1m x 1m er plassert i St. Petri kirke. Les om den her.

 

Anne Haaland Bland og Evy Horpestad Tjåland, anneevy, har laget i 2020 en installasjon som respons på Covid-19 og smittevern rådene om sosial distansering. Kunstnerne tenker at den sosiale distanseringen varer i mange flere måneder fremover.

 

Kuben som er 1mx1mx1m er plassert på et teppe 2m x 2m. Dette blir plassert i offentlige rom hvor det til tider vil være stor trafikk av mennesker og hvor sannsynligheten for at 1 meter avstand er vanskelig å overholde.

 

 Bakgrunnen for prosjektet er at vi opplever hver dag hvor vanskelig det er å holde 1 m avstand til andre. Det er veldig fort å glemme avstandsregelen. I beste fall opplever vi at den pålagte sosiale distanseringen har bidradd til at folk hilser vennlig på hverandre, gir avstand og smiler i respekt for at vi tar hensyn.

 

Vi ønsker å bidra med bevisstgjøring og påminning av avstanden som er 1 m. Plassen den tar kan virke brysom, klønete, irriterende og lite praktisk, men slik er denne situasjonen vi er i nå. Vi tenker at arbeidet bidrar til en nødvendig bevisstgjøring av å bevege seg langsommere i det offentlige rom og holde denne unaturlige avstanden.

 

Kuben har stått på Vitengården, kjøpesentrene M44 og jærhagen, Bryne og Sandnes bibliotek, Sølvberget Kulturhus, Stavanger Konserthus og nå i Petri kirken Stavanger hvor den vil stå til etter påske.

Tilbake