Ungdomsklubben TGIF


Velkommen til ungdomsklubb for 7. - 10. klasse på Våland.

Hver gang kl 19-22. Gratis inngang, men kiosk med varer fra 1-20 kr.
Domkirken og St. Petri menighetshus. Ta gjerne med en venn smiley 

 

DATOER FOR VÅREN: 

12. mai

9. juni.


DATOER FOR HØSTEN: Fra høsten blir det klubb annenhver fredag

25. aug

8. sept

22. sept

6. okt

20. okt

3. nov

17. nov

1. des

15. des

Tilbake