Ungdomsklubben TGIF


Velkommen til ungdomsklubb for 7. - 10. klasse på Våland.

DATOER FOR VÅREN: 

13. januar

10. februar

10. mars

14. april

12. mai

9. juni.


Hver gang kl 19-22. Gratis inngang, men kiosk med varer fra 1-20 kr.

Domkirken og St. Petri menighetshus. Ta gjerne med en venn smiley 
 

 

Tilbake

Del