Gudstjeneste i St. Petri kirke 20. juni


Du er velkommen til å feire gudstjeneste i St. Petri kirke. Registrering i døren.

 

Vi gleder oss over å kunne samles fysisk til gudstjeneste igjen!


Søndag 20. juni kan du få med deg en gudstjeneste Domprost Stefan Emmerhoff og domkantor Vidar Vikøren.

Siden vi nå kan samle inntil 200 deltakere, har vi registrering i døren. 


Vi følger de til en hver tids gjeldende smittevernregler. Den norske kirke har utarbeidet en smittevernveileder den kan du lese her. 

Tilbake