Søndagsskolen


For barn i alle aldere. Søndagsskolesamlinger lørdager klokken 12.00 på Våland menightshus. Høstens datoer er lørdag 10. september kl 12, søndag 18. september kl 11, lørdag 29. oktober kl 11, søndag 4. desember kl 11 er det søndagsskolegudstjeneste.

Søndagsskolen i Domkirken og St. Petri menighet er for barn i alle aldere.

Vi bruker norsk søndagsskoleforbund sitt opplegg som heter Sprell Levende. Sprell Levende har som målsetning om å få gi Jesus til barna.

Barna er det mest verdifulle vi har - derfor sørger vi for at de har det best mulig. Jesus er opptatt av barnas beste. Han tok dem på fanget, velsignet dem og sa at Guds rike hører barna til. På søndagsskolen vil barna få møte Jesus gjennom bibelfortellinger, gjennom sang og musikk, gjennom felleskap og gjennom lek og aktivitet.

Ta en tur til søndagsskolen - her er det plass for alle!

Kontakt:


Trosopplærer og Barne- og ungdomsarbeider
Solveig Bokn Skjeggestad
51 84 04 00
Send e-post

 

Tilbake

Del