Søndagsskolen


For barn i alle aldere. Søndagsskolesamlinger lørdager klokken 11.00 på Våland menightshus. Vårens dato er lørdag 10. juni. Søndag 16. april kl 11 er det søndagsskolegudstjeneste på menighetshuset.

Søndagsskolen i Domkirken og St. Petri menighet er for barn i alle aldere.

Vi bruker norsk søndagsskoleforbund sitt opplegg som heter Sprell Levende. Sprell Levende har som målsetning om å få gi Jesus til barna.

Barna er det mest verdifulle vi har - derfor sørger vi for at de har det best mulig. Jesus er opptatt av barnas beste. Han tok dem på fanget, velsignet dem og sa at Guds rike hører barna til. På søndagsskolen vil barna få møte Jesus gjennom bibelfortellinger, gjennom sang og musikk, gjennom felleskap og gjennom lek og aktivitet.

Ta en tur til søndagsskolen - her er det plass for alle!

Kontakt:


Barne- og familiearbeider / menighetspedagog
Solveig Bokn Skjeggestad
51 84 04 00
47 60 40 70
Send e-post

 

Tilbake