Søndagsskolen


For barn i alle aldere. Søndagsskolesamlinger lørdager klokken 12.00 på Våland menightshus. Høstens datoer er 11. september, 23. oktober og søndagsskolegudstjeneste på menighetshuset søndag 21. november.

 

Søndagsskolen i Domkirken og St. Petri menighet er for barn i alle aldere.

Vi bruker norsk søndagsskoleforbund sitt opplegg som heter Sprell Levende. Sprell Levende har som målsetning om å få gi Jesus til barna.

Barna er det mest verdifulle vi har - derfor sørger vi for at de har det best mulig. Jesus er opptatt av barnas beste. Han tok dem på fanget, velsignet dem og sa at Guds rike hører barna til. På søndagsskolen vil barna få møte Jesus gjennom bibelfortellinger, gjennom sang og musikk, gjennom felleskap og gjennom lek og aktivitet.

Ta en tur til søndagsskolen - her er det plass for alle!

Kontakt:


Menighetspedagog
Karen Smith-Gahrsen
452 26 599
Send e-post

Kontakt:


Trosopplærer og Barne- og ungdomsarbeider
Solveig Bokn Skjeggestad
51 84 08 85
Send e-post

Kontakt:


Diakon
Kristin Husby Dyrstad
51 84 08 83
Send e-post

Tilbake