Misjon


Domkirkens misjonsprosjekter er Areopagos "I mesterens lys" og NMS arbeid i Kamerun.

De fleste kirker har et misjonsprosjekt som de støtter. Domkirken og St. Petri menighet har to misjonsprosjekter gjennom Areopagos og NMS.


NMS i Kamerun
Kamerun er et land med begrensede ressurser og stor fattigdom. I en slik situasjon blir ofte de sterkeste prioritert, og det blir ekstra vanskelig for sårbare grupper. Handikappede barn, unge jenter og foreldreløse er overrepresenterte. NMS vil utgjøre en forskjell for disse barna gjennom blant annet utdanning og helsetjenester. Engasjementet i Kamerun startet i 1925 som et resultat av en større visjon om å bygge et bibelbelte på tvers av Afrika for å demme opp for den økende muslimske innflytelsen fra nord. Nå, tre generasjoner senere tilhører halvparten av befolkningen i Kamerun et kristent kirkesamfunn. Bidrag fra NMS består bl.a. i dannelsen av en landsdekkende luthersk kirke med ca. 400.000 medlemmer. Denne kirken er fremdeles vår samarbeidspartner i landet. I dag støtter NMS utdanning og utrusting av prester, evangelister og misjonærer. I tillegg motiverer og utfordrer de kirken til å kjempe mot korrupsjon, urettferdighet og maktmisbruk. Dette gjøres ved å utdanne og utruste lederskapet og medarbeiderne i kirken og dens institusjoner.

Du kan lese mer om NMS arbeid i Kamerun her.

Areopagos: I mesterens lys
I Mesterens Lys ønsker å bygge bro mellom kirken og åndeligt søkende mennesker som er opptatt av å finne helhet i tilværelsen.

Du kan lese mer om Areopagos: I mesterens lys her.

 

Kontakt:

Menighetskontoret
51 84 08 80
Send e-post

Tilbake