Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2019 til høsten 2023.

Faste medlemmer:
Ove Jølbo, leder: tlf 934 88 135, e-post.
Sølvi Halvorsen, nestleder
Julie Bråtveit Bhan
Stig Ellingsen
Frode Daniel Søiland
Beschier Hugo Driesse
John Egil Bull Skadberg
Sven Göran Peter Gustafsson
Unn Rosenberg                                                                                                                                             Gunn Hogstad Bakken

Varamedlemmer:
Victor Aarre
Wenche Terese Søiland
John Ludvik Hollen
Mitra Motamedian

Kontakt:

Daglig leder
Kamilla Eikeland Bergstrøm
51 84 08 81
415 51 276
Send e-post

Tilbake

Del