Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2019 til høsten 2023.

Ove Jølbo, leder: tlf 934 88 135, e-post.

Sølvi Halvorsen, nestleder

Stig Ellingsen

Frode Daniel Søiland

Beschier Hugo Driesse

John Egil Bull Skadberg

Sven Göran Peter Gustafsson

Unn Rosenberg

Gunn Hogstad Bakken

Victor Aarre

 

Varamedlemmer:
Wenche Terese Søiland
John Ludvik Hollen
Mitra Motamedian

 

 

Kontakt:

Daglig leder
Kamilla Eikeland Bergstrøm
51 84 08 81
415 51 276
Send e-post

Tilbake