Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2019 til høsten 2023.

 

Faste medlemmer:
Ove Jølbo, leder: tlf 934 88 135, e-post.
Marie Rein Bore, nestleder: tlf 918 61 806, e-post.
Julie Bråtveit Bhan
Stig Ellingsen
Sølvi Halvorsen
Frode Daniel Søiland
Beschier Hugo Driesse
John Egil Bull Skadberg
Sven Göran Peter Gustafsson
Unn Rosenberg

Varamedlemmer:
Gunn Hogstad Bakken
Victor Aarre
Wenche Terese Søiland
John Ludvik Hollen
Mitra Motamedian

Kontakt:

Daglig leder
Kamilla Eikeland Bergstrøm
51 84 08 81
415 51 276
Send e-post

Tilbake