Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2023 til høsten 2027

Ove Jølbo, leder: tlf 934 88 135, E-post

Bodil Bø, nestleder

Stig Ellingsen, fellesrådsrepresentant

Ellen Dalland

Geir Helge Waaler

Ida Vik

Solveig Gjertsen

Torunn Helene Bjørnevik

Øivind Holtedahl, sokneprest

 

Varamedlemmer:

Mitra Motamedian

Sven Göran Peter Gustafsson

Frode DAliel Søiland

Arne Kristian Espedal

Victor Aarre

Unn Rosenberg

 

 

 

Kontakt:

Daglig leder
Kamilla Eikeland Bergstrøm
51 84 08 81
415 51 276
Send e-post

Tilbake