Vil du bli med i Stavanger domkirkes pikekor?


Se film her om hvordan det å være korsanger i pikekoret.


 

Er du mellom 11-19 år og har lyst til å utvikle deg som sanger og korsanger er du velkommen!

Vi drar også på turer i inn- og utland.

 

Ta kontakt med dirigent Jorunn Lovise Husan, jh829@kirken.no

 

Søk oss opp på Facebook for mer informasjon, bilder og videoer!

Tilbake