Velkommen som konfirmant i Domkirken og St. Petri


Påmelding til konfirmasjon 2021 er åpnet.
Les mer om konfirmanttiden i sentrum her.

 

 

 

Domkirken og St. Petri menighet er med i samarbeidsprosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum" *.

 

Som konfirmant i "Konfirmanttiden i Sentrum" får du et år som er annerledes og som legger vekt på at du skal få bli kjent med kirken og troen og livet her  – og samtidig håper vi at du kan holde på med en aktivitet som du kan trives med og synes er meningsfullt. Vi har "slanket" den lokale undervisningsbiten litt i dette nye opplegget slik at du ikke vil oppleve at du bruker mer tid til konfirmasjonstiden - i forhold til slik vi har hatt det tidligere.

I tillegg til undervisning og opplevelser her i Domkirken og St. Petri menighet - skal du (når du melder deg på) velge en av 10 aktiviteter. Når du skal velge på påmeldingsskjemaet, er det viktig at du velger 3 av dem i prioritert rekkefølge. Noen av aktivitetene har begrensning på hvor mange de har plass til. Husk at du velger 3 grupper der du faktisk kan tenke deg å være med fordi vi ikke kan garantere at du får førstevalget.

Du kan lese mer om aktivitetene du kan velge, på nettsiden Konfirmant i Stavanger.

Alle aktivitetene er åpne for ungdom opp til 18 år. Når konfirmasjonstiden er over, kan du om du vil, fremdeles fortsette i aktiviteten din og være med på alt som skjer der. (eller skifte over til en av de andre gruppene) .

Vi håper at dette kan bli et kjekt år!

 

KLIKK HER FOR KONFIRMASJONSPÅMELDING

 

Viktig informasjon til foreldre/foresatte:  Egenandel for selve undervisningsåret er på 800 kroner (dette inkluderer kostnader til aktivitetsgruppen som velges). Det kommer mer informasjon om hvordan dette betales når året starter opp til høsten.

Konfirmasjonsdager våren 2021 blir Lørdag 1. mai og Søndag 2. mai i St. Petri kirke. I 2021 er domkirken  under oppussing. Alle konfirmasjonsgudstjenester blir derfor  i St. Petri kirke.

Alle får den dagen de ønsker - tidspunkt på dagen kan variere. 

Tilrettelagt opplegg: Dersom dere ønsker tilrettelagt opplegg for konfirmanter med særskilte behov, som ulike funksjonshemminger eller annet, kan dere kontakte Jan Steinar Halås, kateket i Madlamark kirke på tlf 51 59 93 53.

*Følgende menigheter med i prosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum": Domkirken og St. Petri, St. Johannes, Varden, Kampen, Stokka, Bekkefaret og Vassøy.

Kontakt:


Sokneprest
Øivind Holtedahl
976 04 487
Send e-post

Kontakt:


Kapellan
Sølvi Irene Vinnes
51 84 08 82
Send e-post

Tilbake