Om konfirmasjon i Domkirken og St. Petri


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller er nysgjerrig.

 

 

Domkirken og St. Petri menighet er med i samarbeidsprosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum" *.

Som konfirmant i "Konfirmanttiden i Sentrum" får du et år som er anderledes og som legger vekt på at du skal få et godt inntrykk - ikke bare av hva kirke, tro og livet i kirken betyr - men også; hva kan det bety å være med i et kristent ungdomsmiljø. Vi har "slanket" den lokale undervisningsbiten litt i dette nye opplegget slik at du ikke vil oppleve at du bruker mer tid til konfirmasjonstiden - i forhold til slik vi har hatt det tidligere.

Foruten et opplegg med undervising og opplevelser her i Domkirken og St. Petri menighet - skal du (når du melder deg på) velge en av 9 aktiviteter (men når du melder deg på velger du 3 av dem i prioritert rekkefølge). Her blir du med som vanlig medlem i en kristen ungdomsaktivitet. Her treffer du andre ungdommer fra både din egen menighet - men også fra alle de andre samarbeidsmenighetene i prosjektet. Når du skal velge på påmeldingskjemaet - må du velge ut tre aktiviteteter i prioritert rekkefølge (fordi noen av aktivitetene har begresning på hvor mange de har plass til).

Du kan lese mer om aktivitetene du kan velge på nettsiden konfirmant i Stavanger.

Alle aktivitetene er åpne for ungdom opp til 18 år. Så når konfirmasjonstiden er over - kan du fremdeles fortsette i aktiviteten din og være med på alt som skjer der. (eller skifte over til en av de andre gruppene) .

Dette blir et utrolig kjekt år!

Påmelding for konfirmasjon i St. Petri kirke finner du her.

Påmelding for konfirmasjon i domkirken finner du her.

Viktig informasjon til foreldre/foresatte: Betalingen for konfirmantåret betales i år til to separate mottakere. Egenandel for selve undervisningsåret er på 800 kroner. Det kommer mer informasjon om hvordan dette betales når året starter opp til høsten.

Konfirmasjonsdager våren 2020 blir Lørdag 25. april og Søndag 26. april i domkiriken og lørdag 2. mai i St. Petri kirke. Alle får den dagen de ønsker - tidspunkt på dagen kan variere. 

Tilrettelagt opplegg: Dersom dere ønsker tilrettelagt opplegg for konfirmanter med særskilte behov, som ulike funksjonshemminger eller annet, kan dere kontakte Jan Steinar Halås, kateket i Madlamark kirke på tlf 51 59 93 53.

*Følgende menigheter med i prosjektet "Konfirmanttiden i Sentrum": Domkirken og St. Petri, St. Johannes, Varden, Kampen, Stokka og Vassøy.

Kontakt:


Sokneprest
Øivind Holtedahl
976 04 487
Send e-post

Kontakt:


Kapellan
Sølvi Irene Vinnes
51 84 08 82
Send e-post

Tilbake