All Saints - Middelalderske hymner


St. Petri kirke 6. november kl 18.00.

 

Medvirkende: Stavanger domkirkes pikekor, Hilde Garlid, improvisasjonsmusikere, dirigent Jorunn Lovise Husan

Personene som senere ble helgener var store forbilder i sin samtid, og flere historier kan fortelles om de. De fikk også sine egne hymner og blir spesielt feiret én gang i året. Tekstformidler Hilde Garlid vil fortelle oss om blant andre Svithun, Birgitta, Sunniva og Magnus, og Pikekoret vil synge hymnene deres akkompagnert av improvisasjonsmusikere 
 

Tilbake