Salmekveld med Sindre Skeie


St. Petri kirke 26. oktober kl 19.00

 

Medvirkende: Sindre Skeie, Stavanger domkirkes guttekor, Stavanger domkirkes pikekor,
Stavanger katedralensemble.

Etter en lang periode uten de store allsangsopplevelser håper vi at denne kvelden kan gi
en pangstart for de med redusert sangkondis og rustne stemmebånd. Med sangere fra
Stavanger domkirkes guttekor og Stavanger domkirkes pikekor, musikere fra Stavanger
katedralensemble og fulltonende orgel ligger alt til rette for en feiende flott sangaften i
St. Petri kirke.
Med oss denne kvelden har vi prest, salmedikter og forfatter Sindre Skeie. Sindre
arbeidet som kapellan i Søreide kirke i Bergen fra 2007 til 2013. I 2014 ble han ansatt
ved stiftelsen Diakonhjemmet, hvor han i ulike stillinger har hatt ansvar for feltene
diakoni, kultur og kommunikasjon. Fra 2020 arbeider Sindre med en doktorgrad ved
VID vitenskapelige høgskole, studiested Diakonhjemmet, om betydningen av estetikk i
diakonale virksomheter.

Sindre Skeie har lenge drevet med ulike former for kreativt arbeid, og har blant annet
skrevet omkring 120 tekster og/eller melodier til salmer, sanger og viser. Vi vil bli kjent
med en del av Sindres salmer og et utvalg av salmer fra Norsk salmebok.

Billett kr 100 (i døren eller ticketmaster.no).

Fotograf Erlend Berge

Tilbake