Menighetens visjon


Åpen og inkluderende med Kristus i sentrum

Domkirken og St.Petri menighet skal være Åpen og Inkluderende med Kristus i sentrum.

Vi ønsker at alle som kommer til vår menighet skal oppleve varme, undring, tro og håp

 

(Vedtatt på menighetsrådsmøtet 22.mars 2022)

Tilbake