Musikkhøymesse


1. desember kl 11:00 i Domkirken.

 

Stavanger domkirkes pikekor, herrestemmer fra Stavanger domkirkes guttekor, Stavanger katedralensemble og solister fremfører Mozarts Missa brevis i G-dur på høymessen.

Messen ble komponert til liturgisk bruk i Salzburg domkirke og ble fullført i 1773.
Sokneprest Øivind Holtedahl er liturg denne første søndag i advent. Hjertelig velkommen!

Fri entré.

Tilbake