Kveldsbønn i Taize tradisjon


Velkommen til meditative gudstjenester  i Petrikjelleren. 

En gang i mnd inviteres du til kveldsbønn i Taizetradisjon i Petrikjelleren. Dette er en meditativ gudstjeneste, med fokus på enkel, gjentagende sang, bibellesning, stillhet og bønn.

Taize er et lite sted i Frankrike hvor økumeniske fellesskap og bønnesamlinger slik vi inviterer til er det bærende element. Troende søker sammen. Tekster fra Bibelen leses, men det er ingen tekstrefleksjon annet enn den hver enkelt kan gjøre i stillhet.      

Taizebønnene ledes av to liturger, gjerne fra ulike kirker. Likevel er det din egen meditasjon og ditt eget liv som er i fokus. I løpet av samlingene er det mulighet for bønnevandring, eller for å sitte i stillhet. Du kan tenne lys, motta velsignelsen, eller få en personlig forbønn.

Kveldsbønnen er en rolig gudstjeneste, med stemningsfullt lys og musikk. Det er et godt sted å samle seg etter uken som har vært, eller å forberede seg på en ny uke. Det krever lite, men gir et ofte etterlengtet avbrekk i hverdagen. Det er en fin mulighet for slappe av, kjenne på og møte egne åndelige behov. Program deles ut på engelsk, og flere av sangene finnes på ulike språk.

Etter gudstjensten inviteres du til å delta på kveldsmat. Dette er gratis. 

Vårens datoer: 11. februar, 10.mars og 12.mai. 

Taize er et samarbeid mellom Domkirken og St Petri menighet, Kirkelig dialogsenter, Areopagos, Kirkens Bymisjon, og studentprester.

Tilbake