Kirkevalget 2023


Les om nominasjon til menighetsråd, menighetsrådets oppgaver og digital forhåndsstemming.

Den 11. september er det valg til nytt menighetsråd i Domkirken og St. Petri sokn. På valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget, kan medlemmer i Den norske kirke også velge hvem som skal styre i sin lokale menighet. I tillegg kan man velge hvem som skal inn i bispedømmerådet og dermed også sitte på Kirkemøtet, som ofte kalles kirkens storting.

Nominasjonskomiteen har ferdigstilt en liste med kandidater til å sitte i menighetsrådet. Dette er et tillitsverv og Den norske kirke her i Domkirken og St. Petri menighet har bruk for et styre som består av mennesker med ulik alder og erfaring. Man trenger ikke å ha vært blant de mest aktive i kirken, mange har rik livserfaring og kunnskaper fra yrkesliv og frivillig arbeid, dette er viktige bidrag til det teamet som skal utgjøre menighetsrådet. Så svar frimodig ja til å bli med, dersom du blir spurt! Eller foreslå andre eller deg selv som frivillige i menighetens mangfoldige arbeid. Det kan du gjøre ved å kontakte menighetskontoret.

Fristen for å ha klar en liste var 31. mars kl. 12.00.
Klikk her for å se Nominasjonskomiteens liste. 

I perioden 2. – 15. mai er det mulighet for supplerende nominasjon. Fem medlemmer med stemmerett i menigheten kan sammen foreslå en supplerende kandidat som da vil komme med på lista til valget.
Skjema for supplerende nominasjon finner du her. Skjemaet leveres til menighetsrådet ved daglig leder innen 15.mai kl.12. 

 

Menighetsrådets oppgaver

Menighetsrådet skal bidra til at kirken er et sted alle kan kjenne seg hjemme. Det betyr blant annet å legge til rette for at mennesker kan møtes til menighetsbyggende virksomhet som barne- og ungdomsarbeid, gode gudstjenester, dåps- og konfirmantundervisning, diakoni (kirkens omsorgstjeneste), musikk og frivillig arbeid av ulik karakter. Menighetsrådet lager planer som utføres i fellesskap av ansatte og frivillige.

En nasjonal undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet.

Digital forhåndsstemming

Selve valgdagen er 11. september, og som tidligere, vil du finne kirkevalgets valglokaler like i nærheten av lokalene til kommunevalget, og ha samme åpningstider. Fra 10. august kan man stemme på forhånd, og nytt i år er du kan forhåndsstemme digitalt ved kirkevalget.  Alle medlemmer som fyller 15 i år eller er eldre, har stemmerett.

Informasjon om kirkevalget finner du på nettstedet kirkevalget.no


Hvorfor si ja til menighetsråd?

Det er mange grunner til å stille til valg til menighetsrådet. Her er ti av dem. Som representant i menighetsrådet vil du få mulighet til å:

  1. bruke dine talenter 
  2. få nye relasjoner i nærmiljøet
  3. jobbe sammen med andre – for andre
  4. være med på å formidle kristen tro
  5. dele og diskutere dine standpunkt med andre
  6. sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
  7. legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
  8. bidra til at kirken er åpen for alle
  9. gjøre lokalmiljøet ditt bedre
  10. bli bedre kjent med deg selv

 

Tilbake