Kirkevalget 2023


Her er resultatet fra valg av nytt menighetsråd i Domkirken og St. Petri menighet

Geir Helge Waaler
Ove Otterbech Jølbo
Ida Lorentze Vik
Torunn Helene Bjørnevik
Stig Ellingsen
Bodil Bø
Ellen Maren Dalland
Solveig Merete Gjertsen

Vara:
Mitra Motamedian
Sven Göran Peter Gustafsson
Frode Daniel Søiland
Arne Kristian Espedal
Victor aarre
Unn Rosenberg

Tilbake