Opening hours / Åpningstider


Monday-friday from 10:00 - 15:00

Sunday from 11:00 until after the service

 

Mandag til fredag fra kl 10:00 - 15:00

Søndag i forbindelse med gudstjenesten kl 11:00
 

 

 

 

Stavanger domkirke er nå stengt fra 1. mai 2020-2023 på grunn av restaurering og kirkens funksjoner flyttes St. Petri kirke.

Gjenåpningen av domkirken er planlagt til desember 2023. Underveis vil det være anledninger for publikum til å oppleve kirken som byggeplass.  

Stavanger Domkirke restaureres fram mot kirkens 900-års jubileum. Det skal gjennomføres omfattende arbeider både inn- og utvendig fram til 2025. Ved avslutning av arbeidene skal Stavanger domkirke være bedre rustet til å stå i nye 900 år. Det mest synlige tiltaket vil være at begge tårnene og deler av koret kalkes og vil framstå med en lys overflate. Dette er nødvendig for at murverket skal tåle et stadig fuktigere klima. 
Innvendig vil det gjøres en rekke tiltak som legger til rette for en fremtidsrettet bruk av kirken, samtidig som at den ivaretas som unikt kulturminne. Hele kirken skal gjøres bedre tilgjengelig, også for rullestolbrukere. Kleberstein, vinduer og kirkekunst skal konserveres og restaureres og alle tekniske anlegg fornyes. Dette innebærer også en total omlegging av oppvarmingssystemet. Dagens gulv vil lagt om og utstyrt med vannbåren gulvvarme. Det er bra både for besøkendes komfort og for vern av inventaret, men krever ganske omfattende inngrep

Kontakt:
Stavanger kommune v/ prosjektleder Britta Goldberg, britta.goldberg@stavanger.kommune.no

Stavanger Kirkelige fellesråd v/kirkeverge Rune Skagestad, rs467@kirken.no

 

Tilbake