Hvor skal vi parkere?


Informasjon for besøkende til menighetshuset på Våland.

Rektor Steens gate blir ny, derfor er det anleggsarbeid i Rektor Steens gate og Cort Adlers gate fra sommeren 2023. Arbeidet er planlagt å vare i om lag ett og et halvt år. Stavanger kommune skal opparbeide sykkelprioritert gate og fornye vann- og avløpsledninger. Lyse Neo skal legge fjernvarme.

Dette medfører at den vanlige parkeringsplassen ved menighetshuset er stengt av.
Våre gjester kan parkere hos vår nabo, tidligere Wang. 


Se bildet nedenfor.

Tilbake