Adventvesper - Schola Solensis


15. desember kl 19:00 i Domkirken.
 
Det gregorianske koret Schola Solensis kommer til Stavanger domkirke og synger adventvesper.

Vesper er en av tidebønene i klosterdøgnet, og blir etter tradisjonen sunget på ettermiddagen.
I år vil gregorianske julesanger klinge fa klokkespillet etter vesperen, til publikum og til byen, som en hilsen fra en gammel tid.

Tilbake