Søndagskveld i Petri / Søndagskveld i Domkirken


En konsertserie i St. Petri kirke og Stavanger domkirke.

I 2024 startet vi opp en ny konsertserie i St. Petri kirke i Stavanger. Vi lyser nå ut konsertserien for 2025, og ønsker søkere fra det profesjonelle musikkfeltet i Norge, med hovedvekt fra vår region.

I 2025 vil vi bruke både St. Petri kirke og Stavanger domkirke som konsertsted. Konsertserien er lagt til søndager kl. 19.00.

Vi ønsker å tilby en bredde av sjangre som kan fungere i kirkerommet, men prioriterer søkere som utøver akustisk musikk eller har enkle tekniske behov i forhold til oppmikking og anlegg. Vi ønsker hovedsakelig å arrangere konserter med grupper/ensembler. Ensembler som allerede har innvilget eller søker om reisestøtte oppfordres også til å søke. Vi tilbyr Creos honorarsatser for konsert. Utlysningen har forbehold om at Domkirken Musikk AS innvilges de nødvendige midler fra Stavanger kommune og Kulturdirektoratet.

Søknader for 2025: Send e-post med beskrivelse av prosjektet (antall musikere i ensemblet, tekniske behov, ønsket konsertdato) til musikk@stavangerdomkirke.no innen 3. juni 2024.

Videresend gjerne denne informasjonen til aktuelle musikere/ensembler.

Søknadene vil bli behandlet av Domkirken Musikk sitt styre. Styret består av Øivind Holtedahl, Nils Henrik Asheim, Elin Aase og Kamilla Eikeland Bergstrøm.

Tilbake