Søndagskveld i Petri - en ny konsertserie i St. Petri kirke


I 2024 starter vi opp en ny konsertserie i St. Petri kirke i Stavanger – og vi ønsker søkere fra det profesjonelle musikkfeltet i Norge, med hovedvekt fra vår region.

Vi har reservert noen datoer i løpet av året, slik at vi kan tilby foreløpig to, og muligens flere, konsertdatoer til ensembler og grupper som ønsker å spille i St. Petri kirke. Konsertstart er kl 19:00, og finner sted første søndag i måneden i f.eks. januar, mars, april eller oktober.

Vi ønsker å tilby en bredde av sjangre som kan fungere i kirkerommet, men prioriterer søkere som utøver akustisk musikk eller har enkle tekniske behov i forhold til oppmikking og anlegg. Vi ønsker hovedsaklig å arrangere konserter med grupper/ensembler. Ensembler som allerede har innvilget eller søker om reisestøtte oppfordres også til å søke. Vi tilbyr Creos honorarsatser for konsert. Utlysningen har forbehold om at Domkirken Musikk AS innvilges de nødvendige midler fra Stavanger kommune og Kulturdirektoratet.

Søknadsfristen for 2024 er løpt ut. Vi tar i mot søknader for 2025.

Søknader for 2025: Send e-post med beskrivelse av prosjektet (antall musikere i ensemblet, tekniske behov, ønsket konsertdato) til musikk@stavangerdomkirke.no innen 31. mars 2024.

Søknadene vil bli behandlet av Domkirken Musikk sitt styre. Styret består av Øivind Holtedahl, Nils Henrik Asheim, Elin Aase og Kamilla Eikeland Bergstrøm.

Tilbake