Kirken og koronaviruset


OPPDATERT: Alle arrangementer (herunder kor og gudstjenester) er avlyst frem til sommeren.

 

 
I lys av de nye og strenge tiltakene regjeringen har iverksatt, ber Kirkerådet om at alle gudstjenester i Den norske kirke avlyses. I mellomtiden oppfordres publikum til å oppsøke kirke på nett. – Dette er en krevende og alvorlig situasjon, sier fungerende biskop Stefan Emmerhoff.
Hyppig håndvask er spesielt viktig i disse tider. Med såpe og helst i 30 sekunder. Foto: PixabayHyppig håndvask er spesielt viktig i disse tider. Med såpe og helst i 30 sekunder. Foto: Pixabay

Gravferd gjennomføres i utgangspunktet kun med den nærmeste familien, av hensyn til sårbare grupper. Flere kommuner anbefaler ikke samlinger med over 50 personer over 65 år.
Dåp og vigsel gjennomføres etter avtale med familien. 

– Vi reagerer når handlingsrommet vårt blir utfordret og gudstjenester må avlyses, sa Stefan Emmerhoff til NRK Rogaland onsdag.
– Likevel: Kirken er noe mer enn bare bygninger og gudstjenester, den er alle menneskene. Nå er tiden for å vise omsorg gjennom å snakke sammen på telefonen, sende hverandre meldinger og bruke internettet. Nettkirken.no og kirken.no/be er nettsteder for å be bønner digitalt og be om samtale med prest.

Domprost i Stavanger Stefan Emmerhoff er fungerende biskop.
Domprost i Stavanger Stefan Emmerhoff er fungerende biskop.

– God omsorg i å ikke klemme og håndhilse
– Nå har vi alle et ansvar for å vise omsorg og tenke gjennom «er jeg en smittebærer?» Å la være håndhilse og å klemme er i denne situasjonen større omsorg enn å klemme hverandre.

Selv om det er i alvorlige situasjoner og krisetider det kan være godt å samles, er det likevel i denne situasjonen ofte best å la være, sier Emmerhoff.

– Det er en solidaritetshandling å begrense de store samlingene, som innebærer større smittefare for de mest utsatte. 

Oppsøk kirken på nett!

Tenn et lys og be en bønn her på Den norske kirkes bønnevegg.

Hos Nettkirken kan du også poste bønner og be om forbønn.

Se info om radiogudstjeneste, gudstjeneste via streaming på www.kirken.no

Se info om søndagsskolen sentralt sine søndagsskolesamlinger på YouTube: www.sondagsskolen.no

 


Selv om arrangementer og kontaktpunkter er stengt, kan vi fremdeles nås på mail og telefon. 

Daglig leder

Kamilla Eikeland Bergstrøm
51 84 08 81
41 55 12 76
Send e-post

 

Sokneprest

Øivind Holtedahl
97 60 44 87
Send e-post

 

Tilbake