Tanker om håp


Les sokneprest Øivind Holtedahls webandakt om håp her.

 

Disse dagene ble helt annerledes enn jeg hadde sett for meg. Jeg trodde jeg visste hvordan uka skulle se ut, men ingen ting ble som planlagt: konfirmantsamlingen med liv og død som tema og besøk av begravelsesbyrå ble avlyst, brudeparet utsatte bryllupet på ubestemt tid på grunn av tilreisende gjester og gudstjenester og planlagte møter ble det ikke noe av. Hjemmekontor, hjemmeskole og gjør at dagene blir annerledes og at vi er mer hjemme enn til vanlig. Noen kjenner nok at det er på grensen til å bli for mye av det gode når vi er så mye sammen, andre kjenner på at de gjerne skulle hatt noen å være sammen med når man ikke kan gå ut for å treffes.  

 

I disse dagene der lite blir som vi hadde planlagt gjør kirken alt den kan for å være nær og tilstede. Begravelser, dåp og bryllup blir gjennomført når familiene ønsker det, men med langt færre mennesker til stede enn vanlig. Mennesker som trenger noen å snakke  med holder vi kontakt med gjennom telefon og internett, og de som trenger praktisk hjelp til matinnkjøp pga. karantene eller sykdom kan ta kontakt med kirken for å få hjelp.  

 

I dager som dette kan man fort fylles av både motløshet og redsel. Det er så mye vi ikke har kontroll over og det er så mye vi ikke vet. Uvisshet er skremmende. Samtidig er håpet noe av det mest sentrale ved kristen tro. I dager der det fristende å gi opp og bli fanget av håpløshet er det viktig å klamre seg til håpet. Det kristne håpet handler ikke bare om at alt skal bli bra en gang i fremtiden, men det handler også om at vi har fått i oppgave å arbeide for det gode allerede nå mens vi lever her på jorden. Håpet er evig samtidig som det er konkret handling her og nå.

 

Håpet her og nå handler om at vi følger og er lojale mot de rådene myndighetene gir oss. All kunnskap forteller oss at disse rådene virker og at konsekvensene av sykdommen blir mindre og mer håndterlig når vi følger rådene. Det gir grunn til håp. Det langsiktig håpet er at vi en gang skal bli ferdig med dette og at ting skal bli som vanlig igjen.

 

Nå utfordres vi til å stå sammen, til å håpe og å ikke gi opp. Det krever enn innsats av oss alle og at vi stiller opp for hverandre og følger de råd og anvisninger som myndighetene gir. Dette skal vi klare sammen!

 

Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft. (Rom 15,13)

 

Kontakt:


Sokneprest
Øivind Holtedahl
976 04 487
Send e-post

Tilbake