Kirkeklokkene ringer


Du kan fremdeles høre kirkeklokkene og klokkespillet i menigheten.

 

Klokkene i Domkirken og St. Petri kirke vil ringe påskeaften kl.17-18

Klokkespillet i Domkirken vil spille lørdag 3.april kl. 17 og på 1.påskedag kl.10.50

Klokkene ringer for å markere Kristi oppstandelse og at påsken ikke er avlyst. Kirkeklokkene er lyden av folkekirken lokalt. I år blir dette kirkens måte å markere påsken på, i tillegg til alt som skjer på digitale flater og i kontakt med folk over internett og telefon.

Tilbake